Projectleiding

In de loop van de afgelopen twintig jaar heeft Erik vele projecten op een succesvolle manier tot het gewenste resultaat gebracht. Hij deed dit zowel in de rol van technisch projectleider als die van overall projectleider, en van zowel kleine als van heel grote projecten. Klik hier voor meer informatie over Erik’s ervaring als projectleider.

Erik’s succes als projectleider is gebaseerd op een aantal pijlers:

  • Het vermogen om een minder geordende situatie om te zetten in een gestructureerd project
  • Het vermogen om de projectdoelstellingen en de projectorganisatie op elkaar af te stemmen
  • De kennis en ervaring om goede inschattingen van benodigde tijd en inspanning te kunnen maken
  • De kennis en ervaring om tijdig risico’s te kunnen herkennen en beheersen 
  • Het vaardigheid om mensen in multifunctionele teams met elkaar te laten samenwerken 
  • De competenties om op alle niveaus te kunnen communiceren en overtuigen
  • Prince2-certificering (practitioner)
  • Het inzicht dat elke methode voor projectmanagement een hulpmiddel en geen keurslijf moet zijn   
  • De wetenschap dat de uitvoering van projecten mensenwerk is
  • De overtuiging dat luisteren naar en vertrouwen in medewerkers essentieel is voor een goed resultaat