Wat vinden onze klanten?

Merck/MSD:

Discovery & Preclinical Sciences IT recognized Erik van der Heijden for his persistence to come up with a cost effective and efficient archive solution for the DCO Oracle Clinical retirement program. Thanks to Erik’s analysis, dedication and persuasiveness the archival effort will be reduced from 9 months to 3 months with a cost saving to the Oss NIT projects of $120.000.
Terrific job! Thanks very much for your dedication!Stagelight:

In het voorjaar 2012 hebben wij Implan gevraagd een plan te maken voor de automatisering van Stagelight voor de komende 5 jaar. Erik heeft eerst een inventarisatie uitgevoerd van de wensen en eisen, o.a. door gesprekken te voeren met medewerkers van verschillende afdelingen. Hier kwam al snel naar voren dat Erik erg goed is in het doorgronden van de organisatie. Alle betrokkenen hadden meteen het gevoel dat hun positie werd herkend (en erkend) en daardoor kreeg Erik direct een breed-gedragen vertrouwen. Zaken waarvan wij dachten dat het noodzakelijke verbeterpunten voor de automatisering waren, bleken vaak knelpunten in de organisatie. Verder werd bijvoorbeeld ook duidelijk dat niet alle risico’s goed in kaart waren gebracht.  

In tweede instantie heeft Erik een Plan van Aanpak gemaakt, waarin organisatie en automatisering veel beter op elkaar zijn afgestemd. Tevens zijn er noodzakelijke procedures opgesteld, met name om de continuïteit van de systemen en de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Aan de hand hiervan hebben de firma’s IT Products en F13 uit Den Bosch hardware en software geleverd voor een nieuw netwerk. De komende tijd zullen wij met de leverancier van ons branchspecifieke softwarepakket aan de slag gaan, om ook daarin de adviezen van Implan te verwerken.

Terugkijkend zijn wij erg blij met de samenwerking met Implan: de automatisering en organisatie zijn nu veel beter op elkaar afgestemd.

Jacco van der Heijden – directeur/eigenaar Stagelight Holding bv