3-fasen aanpak

Voor het optimaliseren van uw IT en uw organisatie biedt implan een unieke drie fasen-aanpak met standaard, zelf-ontwikkeld materiaal:

 1. Quick scan
  Een kortdurend eerste onderzoek van uw IT, in samenhang met uw organisatie, dat een eerste indicatie geeft van de bestaande risico’s en de mogelijke verbeteringen.
   
 2. Deep dive
  Een verdieping van de quick scan met als resultaat een uitgebreid advies met risico’s, verbeterpunten, prioriteiten, mogelijke oplossingen en een implementatieplan; bij het bepalen van de gewenste oplossingen zijn de bestaande organisatie en de reeds aanwezige IT-middelen steeds het uitgangspunt.
   
 3. Implementatie
  Uiteindelijk kunnen het opgestelde implementatieplan worden uitgevoerd en de gekozen oplossingen worden ingevoerd.
   
Bij deze aanpak is iedere fase een afgerond geheel met eigen output. Hierdoor kan na iedere fase worden beslist of het veranderingsproces en/of de samenwerking met implan wordt voortgezet, terwijl er hoe dan ook een concreet resultaat ligt, dat op ieder moment kan worden opgepakt en uitgevoerd. Al dan niet met onze ondersteuning.
 
Wilt u meer informatie over onze 3-fasen aanpak, neemt u dan contact op met implan. Wij komen u er graag en vrijblijvend meer over vertellen.