Interim Management

Naast veel ervaring als projectmanager, heeft Erik ook zo’n tien jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende. Hij heeft in die tien jaar diverse managementrollen vervuld die met elkaar gemeen hadden, dat ze zich afspeelden op het grensvlak van business en IT. In die periode maakte hij zowel deel uit van het IT Management Team als van het Financial Leadership Team van zijn werkgever. Zie de pagina over kennis en ervaring voor meer details.

Met zijn ervaring is Erik geschikt en beschikbaar voor interim managementrollen op het gebied van:

  • Functioneel Beheer
  • Applicatiebeheer
  • Informatiemanagement
  • Systeemontwikkeling
  • ICT algemeen

Erik’s succes als leidinggevende is gebaseerd op een aantal pijlers:

 • Het uitgangspunt dat IT op een proactieve manier dienstverlenend moet zijn en geen doel op zich is
 • Maar ook dat een goede IT essentieel is in een moderne organisatie
 • En dat IT niet alleen individuele businessprocessen ondersteunt, maar die ook met elkaar kan verbinden en zo de samenhang binnen een bedrijf kan bevorderen
 • Het vermogen om de klanten binnen die uitgangspunten naar een goede prioriteitstelling te (bege)leiden
 • En ervoor te zorgen dat die klanten tevreden zijn, ook als ze misschien niet helemaal krijgen wat ze vooraf in gedachten hadden  
 • De kwaliteit om medewerkers te laten doen waar ze goed in zijn en elkaar aan te laten vullen
 • Het uitgangspunt dat iedere medewerker, ook de als “negatief” bestempelde, een goede reden kan hebben voor zorgen of opmerkingen en dat goed luisteren dus geboden is 
 • Het inzicht dat het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan medewerkers leidt tot betere resultaten
 • Het evengrote inzicht dat dat wel moet gebeuren binnen een duidelijk kader en een heldere structuur, waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn
 • De visie dat theoretische kennis belangrijk is, maar wel in de praktijk moet kunnen worden toegepast
 • Het inzicht dat elk model (zoals BiSL, ASL of ITIL) een hulpmiddel en geen keurslijf moet zijn
 • De vaardigheid om mensen in multifunctionele teams met elkaar te laten samenwerken
 • Het vermogen om medewerkers gemotiveerd te houden, ook in onzekere en veranderende situaties
 • De competenties om op alle niveaus te kunnen communiceren en overtuigen